Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SKERTERAIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkurs je objavljen u sredu 8.8.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 31.10.2018. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

Detaljnije