Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini – opština Kanjiža JAVNI INTERES Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2021. godini Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini dodeljuju se u visini od 1.400.000,00 dinara. Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs podnosioci prijave treba da imaju u vidu da zbog situacije izazvane pandemijom projekti/programi […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2021. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 32/2020) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. […]

Nastavi