OPŠTINA KANJIŽA – Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 16/23) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 700.000,00 dinara u okviru Razdela 5; Glava 1; Program 14 […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 16/23) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini u […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2023. godini JAVNI INTERES Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, […]

Nastavi