OPŠTINA KANJIŽA – Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2024. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 16/23) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini u okviru Razdela 5; Glava 1; Program 14 – Razvoj sporta i omladine; programska aktivnost – 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima; funkcionalna klasifikacija 810; ekonomska klasifikacija 481; pozicija (105/0).

Sredstva po ovom Konkursu u iznosu od 1.000.000,00 dinara se dodeljuju za stipendiranje sportskog usavršavanja mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2024. godini.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status mladog talentovanog sportiste amatera.
Kandidata za status „mladog talentovanog sportiste amatera“ predlažu sportske organizacije po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije, rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u prethodnoj godini.

USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA STIPENDIJU:
1. da je u pitanju sportista amater;
2. da je sportista državljanin Republike Srbije;
3. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža;
4. da ne ostvaruje stipendiju od drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji;
5. da je sportista u tekućoj godini rangiran u skladu sa članom 139. i članom 140. stav 2. Zakona o sportu;
6. da ga njegova sportska organizacija predloži za ostvarivanje prava na stipendiju;
7. da se u periodu ostvarivanja prava na stipendiju i dalje bavi sportskim aktivnostima u sportskoj organizaciji koja ga je predložila;
8. da ima od 15 do 23 godina, ako se radi o individualnom sportu i/ili od 12 do 16 godina u slučaju ekipnih sportova;
9. da je učenik osnovne ili srednje škole koji je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh i ocenu iz vladanja koja ne može biti manja od 4 ili da je student;
10. da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom;
11. da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu;
12. da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i ferplejom i da ne narušava ugled sportista, sportske organizacije i sporta.

Pravo na stipendiju prestaje sportisti prestankom ispunjavanja uslova iz gore navedenih tačaka.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.

Detaljnije