Konkurs – bespovratna sredstva za sufinansiranje izrade urabinističkih planova

MINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2014. godini, za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to: 1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave, i 2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena […]

Nastavi

Kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture Cilj konkursa: Podrška jedinicama lokalnih samouprava za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova života stanovništva kao i razvoj lokalne samouprave. Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): gradovi, jedinice […]

Nastavi