Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 300.000.000.00 dinara – 1. Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). namenjenoj […]

Nastavi

Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju

how can i get my ex husband back GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku: kombajna, traktora i p how can i get my ex husband back riključnih poljoprivrednih mašina Pravo učešća […]

Nastavi

Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju

GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE Odobravanje garancije za polj. priv. mehanizaciju Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku: kombajna, < relationship advice for women li>traktora i priključnih poljoprivrednih mašina Pravo učešća na konkursu imaju individualni poljoprivredni […]

Nastavi