Poziv za projekte kulturnih organizacija

EVROPSKI FOND KULTURE Poziv za projekte kulturnih organizacija Krug aplikanata: Organizacije koja se bave kulturom. Teme su uglavnom iz oblasti umetnosti, medija i inicijativa u kulturi kao i proširenje seminara, treninga i kulturnih dimenzija prema EU. Cilj programa je jačanje saradnje u kulturi između zemalja učesnika. Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. Link

Nastavi

Medijski program i kultura komunikacije

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Medijski program i kultura komunikacije Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: – monitoring implementacije medijskih politika, legislative i praksi i zalaganje za njihovu harmonizaciju sa međunarodnim i evropskim standardima u funkciji obezbeđenja nezavisnosti i održivog razvoja medija i medijskih kuća; […]

Nastavi

Informacioni program

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI Informacioni program Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj: • afirmaciju koncepta informacionog i društva znanja kao sredstva ubrzanog i održivog razvoja i instrumenta za otvaranje društva; • stvaranje stimulativnog političko-pravnog i društvenog okvira za ubrzani razvoj informacionog društva i društva […]

Nastavi