Finansiranje projekata udruženja građana/udruženja žena sa ciljem promocije lokalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja građana/udruženja žena u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama/organizacijama javnog sektora Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara) obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o […]

Nastavi

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA Javni oglas za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju Nacionalne […]

Nastavi