RAS – Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije

RAS Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini, u okviru programa „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana “ Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima […]

Nastavi

EVROPSKA KOMISIJA – Program Građani, jednakost, prava i vrednosti

EVROPSKA KOMISIJA Program Građani, jednakost, prava i vrednosti Program CERV pruža finansijsku podršku za promovisanje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrednosti Evropske unije. CERV program ima četiri specifična cilja, koji odgovaraju programskim područjima programa: 1. Vrednosti unije 2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost 3. Uključenost i učešće građana 4. Daphne Mogu konkurisati: […]

Nastavi

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine […]

Nastavi