Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 70.000.000,00 dinara. Bespovratna podsticajna sredstva se […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2020. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 19/2019) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. […]

Nastavi