Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini

Predmet Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Oblast Javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj Javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:

 1. stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;
 2. modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;
 3. efikasno upravljanje zemljištem;
 4. unapređenje stanja fizičkih resursa;
 5. unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;
 6. zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;
 7. tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;
 8. ispitivanje tržišta i plasmana;
 9. razvoj tržišnih lanaca;
 10. očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;
 11. diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
 12. unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;
 13. unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i
 14. unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tematskih oblasti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje su sastavni deo Javnog konkursa.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem Javnog konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom konkursu:
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:
– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:
– koji se realizuju na području Republike Srbije;
– čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2020. godine;
– koji se odnose na jednu ili više prioritetnih tematskih oblasti;
– udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji su predlagač druga udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Rok za podnošenje prijava je 04. mart 2020. godine.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: 011/2641-073 (Milena Rašković) i 011/3616-278 (Jelena Maksimović).

Detaljnije