Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva strategije i aktivnosti planiranih akcionim planom Realizacija obuke na temu demokratskog liderstva u omladinskim organizacijama Konkurs za projekte ili programe koji su usmereni ka sprovođenju i promociji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom podrazumeva angažovanje jednog udruženja […]

Nastavi

Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za obuku mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe EU i evropske integracije Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike Obuka mladih za pisanje projekata u EU formatu KO MOŽE DA SE PRIJAVI Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja […]

Nastavi

Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava kojima se ostvaruju ciljevi strategije i aktivnosti iz akcionog plana, stvaraju uslovi za razvoj omladinskog aktivizma i podstiče rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou Pravila konkursa Ova uputstva predstavljaju pravila za pripremu, podnošenje i […]

Nastavi