Sufinansiranje tekućih popravki i nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme i za finansiranje ili sufinansiranje projektnog planiranja, nabavke mašina i opreme i nematerijalne imovine ustanova kulture u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, projektno […]

Nastavi

Sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekate tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u APV u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 13.000.000,00 dinara  […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu finansiraće u 2011. godini programe od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 12.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 8.900.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to: […]

Nastavi