Konkurs za sufinansiranje manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje manifestacija od pokrajinskog značaja I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini manifestacije od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 102.300.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 20.400.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima; 16.150.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 65.750.000,00 dinara […]

Nastavi

Sufinansiranje izdavanja časopisa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini izdavanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 3.740.000,00 dinara (po klasifikaciji […]

Nastavi

Sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 16.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i […]

Nastavi