Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja, organa lokalne samouprave i ustanova čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini. Konkurs se raspisuje u skladu […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ […]

Nastavi

Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj […]

Nastavi