Sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica, u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: […]

Nastavi

Sufinansiranje objavljivanja knjiga

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 6.500.000,00 dinara […]

Nastavi

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja I RASPODELA SREDSTAVA Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 19.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije […]

Nastavi