Mere aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini

Koja će se održati 22.03.2013. godine u Kanjiži, sa početkom u 12,00 časova, Glavni trg 9, Kanjiža. Organizatori tribine su Pokrajinska služba za zapošljavanje, Opština Kanjiža i obrazovno – kulturna ustanova „CNESA“. Agenda 11.30 – 12.00      Dolazak i registracija učesnika 12.00 – 12.10      Otvaranje tribine –  Šarnjai Karolj, direktor CNESE. 12.10 – 12.20      Pozdravna reč […]

Nastavi