POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, u razdelu 16, […]

Nastavi

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini

RAS Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove: Opšti uslovi: 1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, […]

Nastavi

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD – Raising Starts

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK BEOGRAD Raising Starts Pred vama je prijava za Raising Starts, prvi pre-seed program u Srbiji, koji startap timovima i kompanijama u najranijim fazama razvoja inovativnih proizvoda i usluga donosi sveobuhvatnu stručnu i finansijsku podršku. Program obuhvata intenzivne obuke za razvoj biznisa, rad 1 na 1 sa mentorima i do 20.000 CHF bespovratno (no […]

Nastavi