Fond za saradnju Centralno-evropske inicijative (CEI)

FOND ZA SARADNJU CENTRALNO-EVROPSKE INICIJATIVE (CEI) Konkurs podržava projekte na dve linije: – Predložene aktivnosti saradnje CEI organizovane u oblastima intervencija navedenim u Planu Akcije 2021-2023 (https://tinyurl.com/CEI-PoA-2021-2023) – Aktivnosti usmerene na ublažavanje trenutne situacije u Ukrajini Prihvatljive aktivnosti: – konferencije, seminari, radionice i druge vrste događaja/sastanaka, – aktivnosti izgradnje kapaciteta i obuke, kao i razrada […]

Nastavi

Program Kreativna Evropa

EU Program Kreativna Evropa Projekti evropske saradnje (CREA-CULT-2023-COOP) Ova akcija će podržati projekte koji uključuju veliku raznolikost igrača aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za obavljanje širokog spektra aktivnosti i inicijativa. Bavi se međusektorskim pitanjima (inkluzivnost, smanjenje uticaja na životnu sredinu i rodna ravnopravnost). Projekti evropske saradnje su takođe osmišljen da doprinese sprovođenju novih […]

Nastavi

Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata […]

Nastavi