Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške: za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou

Konkursi

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške u oblasti antikorupcijskih politika

Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške: za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2021)

Poziv za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se po četvrti put u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Pravo na učešće imaju svi zainteresovani gradovi i opštine u Republici Srbiji osim lokalnih samouprava navedenih u poglavlju 2.1. Smernica za podnošenje prijava, koje se nalaze u okviru Dokumentacije i uputstava za prijavljivanje.

Biće dodeljeno ukupno DVA paketa podrške.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje za paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (referentni broj PP-01/2021) možete preuzeti OVDE.

Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2021. godine do 16 časova na e-mejl adresu secretariat@skgo.org.

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške možete kontaktirati: Anu Jerosimić, telefon: +381 64 870 33 80, e-mail: ana.jerosimic@skgo.org

Detaljnije