Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem […]

Nastavi

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera

NACIONALNA AGENCIJA Z AREGIONALNI RAZVOJ Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013. Program podrške razvoju inovativnih klastera (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini I Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2013. godini unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice […]

Nastavi