Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Subvencionisanje pristupa na 42.Sajmu privrede Konkurs za izbor kompanija čiji će se nastup na 42. Sajmu privrede u Celju, subvencionisati iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu 1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji imaju poslovni […]

Nastavi

Javni poziv

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Javni poziv Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je upoznavanje šire javnosti o mogućnostima plasmana pšenice roda 2009. godine i nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, kroz delimičnu naturalnu razmenu i to do maksimalno 50% cene nove poljoprivredne mehanizacije. Mogućnost prijave po javnom pozivu imaju: – prodavci nove poljoprivredne mehanizacije, čiji kompletni podaci(uključujući pun naziv, adresu, […]

Nastavi

Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Podsticajna sredstva za investiciona ulaganja Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za realizaciju investicionih i drugih ulaganja – programa i projekata u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije osim teritorija autonomnih pokrajina Predmet ovog konkursa je prikupljanje (podnošenje) zahteva potencijalnih korisnika sredstava (investitora) sa […]

Nastavi