Javni poziv

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Javni poziv

Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je upoznavanje šire javnosti o mogućnostima plasmana pšenice roda 2009. godine i nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, kroz delimičnu naturalnu razmenu i to do maksimalno 50% cene nove poljoprivredne mehanizacije.

Mogućnost prijave po javnom pozivu imaju:

– prodavci nove poljoprivredne mehanizacije, čiji kompletni podaci(uključujući pun naziv, adresu, šifru delatnosti, matični broj, poreski broj, kontakt telefon) sa asortimanom proizvoda icenama će biti istaknuti na web site ministarstva,

– fizička lica i zemljoradničke zadruge-isporučioci pšenice roda 2009. godine(u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođači), koji su zaključili ugovor o skladištenju

pšenice roda 2009. godine i koji poseduju dokaz o izmirenju obaveza po osnovu troškova skladištenja do momenta kupoprodaje obraćaju se isporučiocu opreme po sopstvenom izboru(koristeći podatke sa web site ministarstva) u cilju plasmana pšenice roda 2009. godine i nabavke nove poljop

rivredne mehanizacije.

Uslovi nabavke:

– do 50% cene nove poljoprivredne mehanizacije plaća se uskladištenom pšenicom roda 2009. godine uz dokaz o izmirenju obaveza po osnovu uskladištenja do momenta kupoprodaje;

– ostatak cene nove poljoprivredne mehanizacije plaća se gotovinski ili iz sredstava obezbeđenih u okviru Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini(uz poštovanje uslova iz navedenog programa) ili drugih kredita;

– cena pšenice se utvrđuje u iznosu od najmanje 3 din/kg pšenice višom u odnosu na tržišnu cenu iste na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji(pri čemu je merodavan cenovnik Produktne berze u Novom Sadu);

– zaključenjem kupoprodajnog ugovora prodavac poljoprivredne mehanizacije stiče pravo svojine na pšenici roda 2009. godine i istu može staviti dalje u promet;

– ugovorena cena nove poljoprivredne mehanizacije je tekuća cena utvrđena zvaničnom evidencijom na tržištu prema mestu prodavca u vreme zaključenja ugovora.

Rok za prijavu ističe 01.oktobra 2009. godine

zp8497586rq