FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa NTP

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Program podizanja kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara u saradnji sa NTP

Program je namenjen za razvoj kapaciteta regionalnih inovacionih startap centara (startap inkubatori, startap centri, smart siti centri i dr.) koje predstavljaju organizacije za podršku preduzetničkim (startap) timovima i novoosnovanim preduzećima inovacione delatnosti (startapima). Programom se razvijaju kompetencije regionalnih inovacionih startap centara za pružanje podrške na konzistentan i organizovan način, kao i za uključivanje u integrisani sistem podrške inovacionoj delatnosti, sa ciljem dostizanja samoodrživosti za dalji rad i funkcionisanje.

Visina iznosa finansiranja:
• Maksimalni iznos finansiranja po jednom projektu je do 5.000.000,00 dinara
• do 20% ukupnog odobrenog budžeta projekta namenjeno je naučno-tehnološkom parku za pružanje mentorske i edukativne podrške i rukovođenje projektom
• do 80% ukupnog odobrenog budžeta projekta namenjeno je troškovima realizacije planiranih aktivnosti po pojedinačnim projektima za potrebe ispunjenja navedenih ciljeva i druge indirektne troškove vezane za aktivnost Projekta.

Uslovi za konkurisanje:
• Podnosilac prijave je Konzorcijum koji čini naučno-tehnološki park sa jednim regionalnim inovacionim startap centrom.
• Konzorcijum se formira na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji na projektu koji će doprineti cilju programa.

Vreme realizacije projekta: od 18 do 24 meseci

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja:
• Adekvatno popunjen Prijavni obrazac potpisan od strane podnosioca prijave u kome se između ostalog nalazi i predlog projekta, odnosno plan projektnih aktivnosti nosioca konzorcijuma, kao i plan projektnih aktivnosti regionalnog inovacionog startap centra, predlog budžeta projekta, kao i kratko predstavljanje glavnog osoblja angažovanog na projektu
• Potpisan ugovor o Konzorcijumu između naučno-tehnološkog parka i regionalnog inovacionog startap centra
• Dokument kojim se potvrđuje da je prostor namenjen za rad regionalnih inovacionih startap centara raspoloživ, bez tereta i dat na korišćenje na minimum 18 odnosno 24 meseci od dana objavljivanja ovog Javnog poziva;

Prijavni obrazac možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Tekst javnog poziva je dostupan na linku.

Prijave se podnose u elektronskom formatu (.PDF) putem e-maila na adresu: startupcentri@inovacionifond.rs

Javni poziv: Otvoren do 16. oktobra 2023. godine

Detaljnije