POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO – Drugi javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Drugi javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22, 27/23 – rebalans i 35/23 – rebalans) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2023. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2023. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono održavanje prostorija, medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, uključujući i potrebnu projektnu dokumentaciju, izuzev troškova tekućeg održavanja objekata i prostorija i tekućeg servisiranja medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – sa ukupno 65.000.000,00 dinara. Obezbeđenje sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje navedenih namena su predmet konkursa.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 2/23), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 1. decembra 2023. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel. 021/487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova – II”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs:
Javni konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APVˮ, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine – dnevnom listu „Srpski telegraf”. Datum objave na sajtu Sekretarijata: 13.09.2023. godine.

Detaljnije