POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU – Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini

I
Predmet i cilj Javnog poziva
Predmet Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni poziv) je sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona jedinica lokalnih samouprava na području AP Vojvodine, u cilju podrške u realizaciji investicionih projekata koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

II
Iznos sredstava predviđen Javnim pozivom
Ukupan iznos opredeljenih sredstava je 409.131.456,80 dinara.
Opredeljena sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) članom 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 0608 – Sistem lokalne samouprave – Programska aktivnost 1003 – Podrška razvoju lokalne samouprave – 511 – Zgrade i građevinski objekti.

III
Namena sredstava
Opredeljena sredstva su od značaja za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i namenjena su za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u javnoj svojini, odnosno za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne infrastrukture u industrijsko-poslovnim zonama jedinica lokalnih samouprava (opština/gradova) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno povezivanje i integrisanje industrijsko-poslovnih zona sa okruženjem i stvaranje boljih uslova za poslovanje u industrijsko-poslovnim zonama.

Pod opremanjem industrijsko-poslovnih zona podrazumeva se izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji u oblasti:

  • saobraćajne infrastrukture (saobraćajna povezanost, pristupne saobraćajnice, parking mesta i dr);
  • komunalne infrastrukture (vodosnabdevanje, vodovodna i hidrantska mreža, kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda i dr);
  • elektroenergetske infrastrukture (snabdevanje električnom energijom, trafostanice, javna rasveta i dr);
  • toplotne infrastrukture (gasne i toplifikacione instalacije, merno-regulacione stanice i dr);
  • telekomunikacione infrastrukture (optički kabl i dr);
  • upravljanja industrijskim otpadom i tretmanom otpadnih voda.

Opredeljena sredstva ne mogu se koristiti za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova.

IV
Pravo učešća
Pravo učešća u Javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sufinansirati projekat do 100% vrednosti projekta bez PDV-a, a najviše do 150.000.000,00 dinara.
Iz budžeta Podnosioca prijave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV-a, kao i PDV na ukupnu vrednost projekta.

Javni poziv je otvoren do 22.9.2023. godine do 14.00 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, pozivom na broj telefona 021/487-4071 Olga Knežević i 021/487-4158 Stefan Davidović, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu trajanja Javnog poziva.

Detaljnije