POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2023. godinu

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta, praćenje stanja pojedinih vrsta divljači u AP Vojvodini, promocija i unapređenje lovstva.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva, istraživanja i izrade i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lovno-tehničkih objekata, nabavke žive divljači u AP Vojvodini i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, lovnih revira, lovački savezi i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 98.665.265,00 dinara.

Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta, privredna društva i udruženja lovaca – lovački savezi, koji su registrovani za delatnost lovstva, a koji se bave unapređenjem lovstva AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019).

Konkurs je otvoren zaključno sa 22.05.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije