FOND ZA ZAPADNI BALKAN (WBF) – MOVE grantovi

Konkursi

FOND ZA ZAPADNI BALKAN (WBF)

MOVE grantovi

WBF pokreće MOVE grantove sa ciljem da podrži i promoviše zajedničku kulturnu praksu o regionalnoj saradnji. Mobilnost različitih aktera u regionu povećaće direktno učešće, razmenu i regionalnu saradnju.

Prioritetne oblasti su:
• Umetnost i kultura
• Obrazovanje i naučna razmena
• Mediji
• Zaštita životne sredine i klimatske promene
• Ekonomski razvoj i digitalne inovacije
• Izgradnja mira
• Sport

Vrednost projekta:
• Za fizička lica do 5.000 evra.
• Za organizacije do 10.000 evra.
WBF podržava zahteve za sredstva do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Mogu konkurisati neprofitne:
• Civilne organizacije
• Mediji, obrazovne i akademske ustanove
• Umetničke, kulturne i sportske organizacije
• Pojedinačni aktivisti OCD, novinari, edukatori, akademski istraživači, umetnici, muzičari, sportisti/žene, preduzetnici i profesionalci za digitalne usluge (razvoj softvera, grafički dizajn, upravljanje društvenim medijima itd.)

Moguće vrste aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva uključuju:
• Učenje ili stručna praksa;
• Kulturno-umetničke rezidencije;
• Prezentacije radova, studija, istraživačkih radova, članaka, dokumentarnih filmova, filmova, knjiga i dr
kreativna umetnička i kulturna dela i najbolje prakse u regionalnim aktivnostima;
• Razmena poseta radi razmene praksi;
• Studijske posete
• Zastupanje na festivalima, koncertima i drugim kulturnim ili umetničkim manifestacijama;
• Letnji ili zimski profesionalni, obrazovni ili sportski kampovi;
• Aktivnosti izgradnje kapaciteta, kao što su obuke, kursevi formiranja i akademije;
• predstavljanje na prvenstvima, maratonima ili drugim aktivnostima koje promovišu sport,
nauka, odnosno obrazovanje (ne za nacionalne predstavnike);
• Zastupanje na sajmovima i promotivnim aktivnostima za proizvode regionalnog porekla ili
usluge;
• Uspostavljanje ili jačanje partnerstava od regionalnog značaja

Prijave se mogu podnositi tri puta godišnje tokom određenih perioda za prijavu. Onlajn sistem je biti otvoren 15. marta, 1. juna i 1. oktobra i ostaće otvoren 30 kalendarskih dana.

Kontakt: info@westernbalkansfund.org ili move@westernbalkansfund.org

Link: https://wbfportal.org/applicant/