UNESCO – Međunarodni fond za kulturnu raznovrsnost – IFCD (International Fund for Cultural Diversity)

Konkursi

UNESCO – Međunarodni fond za kulturnu raznovrsnost – IFCD (International Fund for Cultural Diversity)

Cilj/namena konkursa/javnog poziva: Razvoj konkretnih i trajnih rezultata koji vode ka razvoju kreativnih sektora u zemljama u razvoju

Pravo učešća imaju: Javne institucije i nevladine organizacije (NVO).

Maksimalni iznos po učesniku: 100.000 USD

Trajanje projekta: 12 do 24 meseca

Sopstveno učešće: NE (mada se preporučuje)

Rok za podnošenje prijava: 16. maj 2023. do podne (početak aktivnosti april 2024.)

Kontakt: convention2005.ifcd@unesco.org

Vodič za aplikante: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide_14_ifcd_call_2023_en.pdf

Detaljnije