MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2023. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređenje oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva, razvoj publike i edukacija, promocija filma.

Prioriteti konkursa su:
• Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
• Podrška filmskim kolonijama;
• Podrška filmskim marketima – podrška za organizaciju filmskih marketa, sajmova i online platformi koji omogućavaju povezivanje i saradnju filmskih profesionalaca i razvoj audio-vizuelnog tržišta,
• Projekti koji se odnose na razvoj filmske industrije i audio-vizuelnog tržišta u Srbiji;
• Projekti koji promovišu film putem digitalnih tehnologija;
• Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma;

Programi edukacije i razvoja publike:
• Filmske radionice i edukacija;
• Promocija filma kao nastavnog sredstva;
• Trening inicijative za usavršavanje filmskih profesionalaca;
• online promocija (podrazumeva inovativne projekte koji uključuju korišćenje socijalnih mreža i rad sa online publikom);
• posebno će se uzeti u obzir podatak da li su projekti već podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa za oblast audio-vizuelnog stvaralaštva.

Napomena: konkurs nije namenjen produkciji filmskih projekata i televizijskih serija.

Konkurs je otovren od 31.januara 2023.godine do 2.marta 2023.godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: tijana.despotovic@kultura.gov.rs ili telefonskim putem na 011/292-8955.

Detaljnije