Javni poziv za Program transfera tehnologije

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program transfera tehnologije

Cilj Programa transfera tehnologije (u daljem tekstu: Program TT) je povećanje potencijala komercijalizacije akademskih istraživanja kroz blisku saradnju sa univerzitetima, fakultetima, istraživačkim institutima i njihovim kancelarijama za transfer tehnologije.

Podnosioci prijave su javne naučnoistraživačke organizacije, kao i sve druge institucije i organizacije akreditovane za istraživanje i razvoj (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački instituti i druge organizacije za istraživanje i razvoj u Srbiji.

Fond će prihvatiti prijave od kandidata koji se direktno prijavljuju za Program TT i od onih koji su uspešno prošli kroz program Dokaz koncepta.

Fond će razmotriti finansiranje projekata koji dolaze iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog sektora privrede.

Finansijska podrška: do 2,400,000.00 dinara, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: od 15. decembra 2022. godine do utroška opredeljenih sredstava

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: ttprogram@inovacionifond.rs

Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od 176.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije za 2022. godinu sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Detaljnije