Prezentacija kulturnog stvaralaštva

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE
Prezentacija kulturnog stvaralaštva

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u regionu za 2009. godinu

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti savremenog stvaralaštva koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju kulturnog identiteta priradnika srpskog naroda u regionu a koji žive u državama: Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj i Albaniji.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica, čija je delatnost oblast kulture, registrovana u:

1. Republici Srbiji

2. na teritoriji pomenutih država, kao i

3. fizička lica u saradnji sa njima

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.