Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation)

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Unapređenje turističkog sektora u Evropi putem digitalnih alata i inovacija (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation)

Cilj/namena konkursa/javnog poziva: podrška turističkim MSP kroz unapređenje veština, izgradnju kapaciteta i saradnju; negovanje saradnje između turističkih MSP i aktera u digitalnom eko-sistemu; obezbeđivanje mentorstva i podrške odabranim MSP; Negovanje umrežavanja na evropskom nivou nudeći MSP pristup međunarodnim platformama i mrežama saradnje.

Moguće aktivnosti:
– obuka i savetovanje. DIGITOUR konzorcijum će pomagati turističkim MSP obukama i savetovanjem na osnovu potreba preduzeća na osnovu zemlje porekla MSP učesnika

– implementacija digitalnih rešenja za MSP; razvoj inovativnih i projekata digitalne tehnologije za multifunkcionalno unapređenje teritorijalnog i kulturnog nasleđa za svrhe turizma; personalizovani digitalni paketi za turiste od međunarodnog značaja i sa muđusektorskim iskustvima koji se promovišu putem inovativnih alata i koji se nude kao stalna usluga na digitalnim kanalima MSP; visoko inovativni projekti proširene stvarnosti (AR) i virtuelne stvarnosti (VR) sa pozitivnim uticajem na turizam…

Pravo učešća imaju:
• I5510: Hoteli i sličan smeštaj
• I5520: Smeštaji za kraće boravke
• I5530: Kampovi, rekreativni auto kampovi
• N79: Putne agencije, tour operateri, službe za rezervisanje i srodne aktivnosti

Maksimalni iznos po učesniku: 3500 evra

Rok za podnošenje prijava: 31. mart 2023

Maksimalno trajanje: 6 meseci, do 31. oktobra 2023.

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541