Javni poziv u oblasti digitalne istraživačke infrastrukture za umetnost i humanističke nauke – DARIAH ERIC za period 2022-2024. godina

Konkursi

Javni poziv u oblasti digitalne istraživačke infrastrukture za umetnost i humanističke nauke – DARIAH ERIC za period 2022-2024. godina

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium), kao jedna od dvadeset tri (23) istraživačke infrastrukture Evropske komisije koje daju pravac evropskoj nauci, a koja ima za cilj da izgradi infrastrukturu za humanističke nauke i umetnost i time olakša istraživanja u digitalnom svetu, objavila je Javni poziv za prijavljivanje predloga projekata koji bi istražili izazove dizajniranja, implementacije, dokumentovanja i deljenja digitalnih procesa rada u kontekstu umetničkih i humanističkih istraživanja sa tehničke, metodološke, infrastrukturne i konceptualne tačke gledišta.

Sve informacije u vezi sa načinom podnošenja predloga projekata, kao i potrebne obrasce, možete pronaći na veb-sajtu:
https://www.dariah.eu/2022/08/11/dariah-theme-2022-open-call-for-proposals.

Projekti se prijavljuju:

preko veb-sajta: DARIAH Theme Funding Call 2022-2024: Workflows
https://dariahtheme2022.sciencescall.org
i preko mejla: theme@dariah.eu .

Rok za podnošenje predloga projekata je 3. oktobar 2022. godine.

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je:
Milica Golubović Tasevska
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel + 381 11 36 16 545
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs