Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini

ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini Zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod) objavljuje konkurs za finansiranje realizacije programa ili za obezbeđivanje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa u oblasti rodne ravnopravnosti koja realizuju udruženja. Programi treba da doprinesu […]

Nastavi

Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2021. godini

SKGO Javni poziv gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2021. godini Zaštitnik građana, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, raspisuje javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim […]

Nastavi