Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE UPRAVA ZA FINANSIRANJE I PODSTICANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Javni poziv za dodelu sredstava radi finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama

U realizaciji poglavlja V. Uredbe, koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Uprava), kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21).

Izraz „Sredstva podsticajaˮ označava sredstava za primenu mera energetske efikasnosti.

Članom 4. Pravilnika, između ostalog, propisano je da se Sredstvima podsticaja finansiraju projekti unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i/ili gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a članom
7. stav 1. Pravilnika propisano je da Uprava objavljuje javni poziv za dodelu Sredstava podsticaja za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti iz člana 4. Pravilnika na objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti JLS.

Cilj Javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja (u daljem tekstu: Zgrade) i modernizacija sistema javnog osvetljenja u JLS.

U skladu sa članom 6. stav 3. Pravilnika, raspodela sredstava za finansiranje projekata će se odvijati u jednoj fazi koja obuhvata raspisivanje javnog poziva, prikupljanje i kompletiranje prijava na javni poziv, kontrolu formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje i utvrđivanje liste redosleda projekata na osnovu kriterijuma iz javnog poziva, donošenje akta o finansiranju izabranih projekata, ugovaranje i realizaciju projekata.

Ukupna sredstva opredeljena za finansiranje projekata energetske efikasnosti po Javnom pozivu čine bespovratna sredstva, a u skladu sa Uredbom.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvataju sledeće mere:

1) unapređenje termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida i dr,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenje termotehničkih sistema u zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,
(3) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(4) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,
(5) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,
(6) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(7) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,
(8) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,
(9) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,
(10) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode;

3) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima putem:
(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom unutrašnjeg osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja i dr.);

4) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

5) modernizacije sistema javnog osvetljenja u JLS putem:
(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,
(2) ugradnje savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori intenziteta osvetljenja i dr.);

6) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su, u skladu sa zakonom, neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem električne energije.

Mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema Zgrade se moraju kombinovati tako da minimalno moraju da obuhvate po jednu meru iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose do 300.000.000,00 dinara.

Mere na modernizaciji sistema unutrašnjeg osvetljenja, ugradnji solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode i ugradnji solarnih panela i prateće instalacije se mogu, ali ne moraju kombinovati sa drugim merama.

Mera modernizacije sistema javnog osvetljenja se ne može kombinovati sa ostalim merama.

Građevinski radovi kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti Zgrade, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača Zgrade, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema i unutrašnjeg osvetljenja Zgrade, ne mogu biti predmet projekta koji se prijavljuje na Javni poziv.

Maksimalni iznos Sredstava podsticaja, koji dodeljuje Uprava, za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat unapređenja energetske efikasnosti u Zgradama iznosi:
1) do 100%, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u JLS koje, u skladu sa odredbom člana 3. stav 5. Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), pripadaju četvrtoj grupi, a čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin.

2) do 70% od ukupne vrednosti projekta, a maksimalno 30.000.000,00 dinara za projekte u ostalim JLS.
Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Uprave za podsticaje unapređenja energetske efikasnosti za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja (poglavlje I. stav 1. tačka 5) Javnog poziva) iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 4.500.000,00 dinara.
Kvalifikovani troškovi predstavljaju vrednost radova i dobara na projektu iz poglavlja I. stav 1. Javnog poziva, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Pojam prijave označava Prijavni obrazac (Prilog 1 ili Prilog 1-1) sa priloženom dokumentacijom iz poglavlja V. Javnog poziva.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Uprave je najkasnije do 25.05.2022. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Uprave (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

Detaljnije