Podrška boljem regionalnom umrežavanju civilnog sektora u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje na Zapadnom Balkanu

Konkursi

EU

Podrška boljem regionalnom umrežavanju civilnog sektora u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje na Zapadnom Balkanu

Cilj regionalnog HF II programa za borbu protiv diskriminacije je da unapredi rad u okviru aktivnosti HFI programa i drugih bilateralnih programa, da podrži zemlje koje pregovaraju o svom pristupu EU, da poboljšaju evidenciju borbe protiv diskriminacije, zaštite manjina, obezbeđivanje prava LGBTI, borbe protiv govora mržnje, u skladu sa standardima Saveta Evrope – posebno onima iz Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, i onima iz Okvirne konvencije o nacionalnim manjinama.

Ovaj poziv ima za cilj da senzibilizira građane/ljude koji žive u regionu o opasnostima koje predstavljaju govor mržnje i zločin iz mržnje, posebno jačanjem umrežavanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u ovoj oblasti.

Predlozi projekata će imati za cilj da proizvedu dodatnu vrednost radu Evropske unije/Saveta Evrope u borbi protiv mržnje i umanjenja stigmatizacije ranjivih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 27. mart 2022. godine (u 23:59 po srednjeevropskom vremenu).

Maksimalni iznos projekta: 10.000 evra, korisnik obezbeđuje 10% ukupnih sredstava

Detaljnije

Tagged