Data for Cultural Heritage (DIGITAL-2022-CULTURAL-02) – Podaci za kulturno nasleđe

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Data for Cultural Heritage (DIGITAL-2022-CULTURAL-02) – Podaci za kulturno nasleđe

Cilj
Poziv se fokusira na iskorištavanje mogućnosti naprednih tehnologija za digitalnu transformaciju sektora kulturnog nasleđa, poput 3D, veštačke inteligencije ili mašinskog učenja za povećanje kvaliteta, održivosti, korišćenja i ponovne upotrebe podataka. Ovi projekti moraju doprineti zajedničkom evropskoj bazi podataka kulturnog nasleđa, i da izgradnji digitalnih kapaciteta sarađujući sa postojećim i relevantnim evropskim nacionalnim i regionalnim inicijativama i platformama.

Projekti će pokrivati najmanje jednu od sledećih oblasti primene:
1. Obogaćivanje ponude podataka, alata i usluga dostupnih u prostoru podataka, kao što je pristup skupovima podataka visokog kvaliteta i visoke vrednosti, alatima, tehničkom znanju- kako reference, deljenje znanja i druge usluge, sa ciljem da podržavaju digitalizaciju, održivost i onlajn deljenje digitalnog kulturnog nasleđa sredstva.
2. Obogaćivanje ponude podataka, alata i usluga dostupnih u bazi podataka, kao što je pristup skupovima podataka visokog kvaliteta i visoke vrednosti, alatima, tehničkim know-how referencama, deljenje znanja i druge usluge, sa ciljem da se podrže digitalizacija, održivost i onlajn deljenje digitalnog kulturnog nasleđa.
3. Ponovna upotreba, posebno 3D digitalizovanih dobara kulturnog nasleđa u značajnoj oblasti kao što su obrazovanje, društvene i humanističke nauke, turizam i širi kulturni i stvaralački sektor.

Partnerstvo: minimum 3 partnera iz 3 različite države.

Ukupan budžet programa: 4.000.000 evra

Rok za podnošenje prijave: 17. maj 2022, 17h po briselskom vremenu

Konkursni vodič: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-2022-cultural-02_en.pdf

Link do konkursa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cultural-02-heritage

Detaljnije