Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

1. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2022. godini

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije u 2022. godini

3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio u 2022. godini

4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2022. godini

5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2022. godini

6. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2022. godini

7. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u 2022. godini

8. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2022. godini

9. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2022. godini

10. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture u 2022. godini

Rok: 06.04.2022.

Detaljnije