Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu

ROK 5.11.2021.

Odluka o raspisivanju konkursa
Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava
Konkurs za dodelu sredstava
Obrazac prijave na konkurs

Detaljnije