NAGRADNI KONKURS „BUDI NAJ, CIRKULIRAJ – MOŽDANE VIJUGE AKTIVIRAJ“

Konkursi

Nagradni konkurs raspisuje Organizacija civilnog društva Koncept Ekologija-Energija-Ekonomija „EEE KONCEPT“ kao aktivnost u sklopu projekta “BUDI NAJ, CIRKULIRAJ” podržanog od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Tema konkursa – Ekološko preduzetništvo – Cirkularna ekonomija

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
Osnovni cilj projekta je Upoznavanje srednjoškolaca sa osnovnim principima održivog razvoja kroz razvoj ekološkog preduzetništva kao prosperitetnih zanimanja bududnosti putem multi-disciplinarnog rešavanja konkretnog ekološkog i društvenog problema separacije kudnog komunalnog otpada na mestu nastanka.
Posebni cilj projekta je predložiti zajednici mogudi novi način tretmana komunalnog otpada kroz novu konstrukciju kante za otpad ili adaptera na postojede kante, čijim korištenjem dolazi do uštede energije i radne snage na transportu i obradi a kroz povedanu vrednost selektiranog otpada lako može sama finansirati svoju serijsku proizvodnju i masovnu upotrebu u domadinstvima putem multi disciplinarnog rešavanja konkretnog ekološkog i društvenog problema separacije kudnog komunalnog otpada na mestu nastanka.

MESTO I RAZLOG
Angažovanje srednjoškolske omladine u gradu Subotici, opštinama i mestima Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Horgoš, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac koji su osnivači Regionalne Deponije Subotica. Rešavanje problema separacije komunalnog otpada iz domadinstva na mestu nastanka. Ovo je problem koji nas okupira godinama i potreban je novi svežiji pogled na njega koji može da pomogne da se rode drugačije ideje koje se razradom struke mogu implementirati u praksu u rad regionalne deponije.

VREME TRAJANJA KONKURSA, ROK ZA PRIJAVU I NAČIN PRIJAVE
Pravo učešća imaju srednjoškolski timovi (minimum 3 člana). Konkurs je raspisan 10.10. 2020. a prijave se mogu slati do 01.11.2020. godine. Timovi i predstavnici popunjavaju online osnovni obrazac konkursne prijave – obrazac.
Konkursne edukativne i praktične radionične aktivnosti de trajati do 05.12.2020. kada de se uz obeležavanje međunarodnog dana volontera i međunarodnog dana zemljišta proglasiti rezultati i nagraditi učesnici. Za najbolje timove predviđene su nagrade u vrednosti od 50.000, 30.000 i 20.000 dinara.