Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

• Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2020. godini
Početak konkursa: 06.01.2020.
Kraj konkursa: 05.02.2020.

• Konkurs 2020 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti
Početak konkursa: 08.01.2020.
Kraj konkursa: 31.03.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2020. godini
Početak konkursa: 08.01.2020.
Kraj konkursa: 31.03.2020.

• Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2020. godini
Početak konkursa: 08.01.2020.
Kraj konkursa: 31.03.2020.

 

Sajt Ministarstva kulture i informisanja