Otvoreni novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Otvoreni novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu.

U ovom pozivu možete aplicirati sa predlozima projekta u okviru oba poglavlja Programa.

U okviru Poglavlja 1 – Evropsko sećanje prioriteti za 2020. godinu su:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, antidžipsizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije:
– 1950. Šumanova deklaracija
– 1990. Ujedinjenje Nemačke i demokratska tranzicija drugih zemalja u Evropi
– 2000. Evropska konvencija o ljudskim pravima
Rok za podnošenje predloga projekata je 4. februar 2020. godine.

U okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće, moguće je aplicirati u okviru sve tri mere i to:
• mera 2.1. Bratimljenje gradova, poziv se zatvara 4. februara 2020. godine;
• mera 2.2. Mreže gradova, poziv se zatvara 3. marta 2020. godine;
• mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, poziv se zatvara 1. septembra 2020. godine;

Prioriteti za Poglavlje 2 za 2020. godinu obuhvataju sledeće:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti kao osnovnog koncepta
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa.

Neophodno je da svi potencijalni aplikanti pre pripreme aplikacija pažljivo pogledaju novi Programski vodič za 2020. godinu, kao i sajt EACEA . O bitnim promenama u Vodiču za 2020. godinu u odnosu na prošlogodišnje izdanje možete se informisati ovde.

Za sve dodatne informacije i podršku možete se obratiti kontakt osobama Sanji Atanasković Opačić (sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs) ili Jeleni Todorović (jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs) iz Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Za pomoć i konsultacije pri nalaženju projektnih partnera možete se obratiti Službi za evropske integracije i međunarodnu saradnju Stalne konferencije gradova i opština elektrosnkom poštom na adresu: euintegracije@skgo.org.

Detaljnije