Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“ i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

Konkursi

prodexpoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv kompanijama čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“ i koje su zainteresovane za dobijanje znaka

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru programa zajedničkog učešća privrede Srbije na 22. Međunarodnoj izložbi hrane i pića PRODEKSPO 2015, koja se održava u Moskvi, RF, od 09. – 13. 02. 2015. u organizaciji Privredne komore Srbije, će nastupiti sa programom izlaganja – proizvodi iz projekta „Najbolje iz Vojvodine“.
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:
Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine“ i koje su zainteresovane za dobijanje znaka.
Kompanijama će na štandu biti obezbeđeno – zajednički izložbeni prostor sa pultom i vitrinom, upis u zajednički katalog izlagača, registracija učešća,prevodilačke usluge tokom trajanja izložbe, medijska promocija zajedničkog učešća na izložbi.

Kompanije koje budu učestvovale na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužne su da obezbede troškove puta i smeštaja, špediciju eksponata i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prisustvo predstavnika kompanije na štandu je obavezno.

Popunjene i pečatom overene prijave dostaviti na mail ili fax.

KONTAKT: Miroslav Nikić i Jovo Jovanović
Tel 021/487 44 81 ; 487 44 89 jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Fax 021/557 084

Javni poziv je otvoren do 01. 12. 2014.

Detaljnije