Javni poziv za učešće u kviz takmičenju „Koliko se poznajemo“ – četrnaesti ciklus

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za učešće u kviz takmičenju „Koliko se poznajemo“ – četrnaesti ciklus

U okviru projekta Pokrajinske Vlade „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ otpočela je priprema realizacije četrnaestog ciklusa kviza iz kulture i istorije nacionalnih zajednica Vojvodine „Koliko se poznajemo“, koji organizuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Takmičenja će biti realizovana u formi regionalnih kvalifikacionih takmičenja, polufinalnih takmičenja i finalnog takmičenja u Novom Sadu, na kojima će učestvovati ekipe sastavljene od učenika srednjih škola sa teritorije Vojvodine.

Obaveštavamo Vas da je u toku prijavljivanje takmičarskih ekipa i planiranje rasporeda takmičenja četrnaestog ciklusa kviza „Koliko se poznajemo“ i pozivamo Vas da u takmičenje uključite učenike svoje škole.

Održavanje kviz takmičenja planirano u periodu mart-april 2020. godine, a molimo Vas da eventualno učešće ekipe svoje škole potvrdite najkasnije do 3. decembra 2019. godine.

Po potvrdi učešća (obrazac prijave u prilogu), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će u najkraćem roku školi dostaviti potrebni materijal za pripremu takmičara (štampano izdanje publikacije „Vojvođanski mozaik“) kao i propozicije i pravila takmičarskih igara. Po zaključivanju liste učesnika kviza, istu nije moguće izmeniti, te je potvrda učešća u tom smislu obavezujuća.

Napominjemo da će se zbog ograničenog broja ekipa-učesnika u četrnaestom ciklusu prioritet učešća u takmičenjima utvrditi po redosledu prijavljivanja tj. potvrde učešća ekipa na takmičenjima.

Naglašavamo da su u četrnaestom ciklusu kviza Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice pravila i propozicije takmičenja nepromenjeni. Princip formiranja ekipa podrazumeva da škole prijavljuju učešće učenika na takmičenju, dok se takmičarske ekipe formiraju od učenika različitih škola. Svaka ekipa će imati četiri člana i profesora – vođu ekipe. Broj učenika koji škola može da prijavi za učešće je četiri. Ekipe će se formirati žrebanjem neposredno po zaključivanju liste učesnika. Sve škole – učesnici će potom biti obavešteni o rasporedu ekipa (kako bi učesnici imali vremena da uspostave kontakt i međusobno dogovore detalje oko učešća). Ekipe će se sastojati od 3 aktivna takmičara i rezervnog takmičara. Tokom takmičenja biće dozvoljen neograničen broj zamena aktivnog učesnika rezervnim (napominjemo da se izmena ne može vršiti tokom trajanja jedne takmičarske igre). Učenici koji su se takmičili u nekom od prethodnih ciklusa kviza imaju pravo učešća u četrnaestom ciklusu takmičenja.

Sama takmičenja će, kao i u prethodnom ciklusu kviza biti višejezična a učesnici će biti u mogućnosti da se za kviz pripremaju i takmiče na jeziku na kojem pohađaju nastavu.

Molimo Vas da nam potvrdu učešća dostavite elektronskom poštom na adresu bojan.greguric@vojvodina.gov.rs kao i poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad; sa naznakom: Za kviz „Koliko se poznajemo“.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na telefon 021 487 4604.

 

Detaljnije