Konkurs za opštine do 30 000 stanovnika u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama

Konkursi

SKGO

Konkurs za opštine do 30 000 stanovnika u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama

Početak 28.06.2012. Kraj 01.08.2012.

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa GIZ projektom „IMPACT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji“ i Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije poziva sve opštine veličine do 30.000 stanovnika na konkurs za učešće u novom projektu koji se finansira u sklopu bilateralne saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.

Detaljnije o konkursu

Prijavni formular

Link