Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini a koje realizuju udruženja

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Ovaj konkurs Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje za dodelu sredstava za podršku i podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini a koje realizuju udruženja.

Cilj javnog konkursa: Podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“, na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata i portalu e-Uprave.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 40.00.00 ,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do:

• do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. Radne zaštitne uniforme-radna zaštitna jakna i pantalone koje moraju obezbediti adekvatnu zaštitu vatrogasaca pri intervencijama na otvorenom. Radne zaštitne uniforme moraju se razlikovati od radnih zaštitnih uniformi koje u svom radu koriste vatrogasci spasioci u Sektoru za vanredne situacije.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Dobrovoljna vatrogasna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koji su od javnog interesa iz ove oblasti, na koji je saglasnost dao Vatrogasni savez Vojvodine, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu, i koje je kao takvo upisano u Registar udruženja,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora biti osnovano pre 2015. godine,
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo mora imati minimum 5 (pet) članova.
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo ne može biti u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 20.11.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4874546 od 10 do 14 časova.

Detaljnije