Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala

Konkursi

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“, poziva lokalne samouprave da podnesu prijavu za dobijanje podrške za uspostavljanje budžetskih portala. Projekat se realizuje u okviru šireg programa „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Državnom revizorskom institucijom, Upravom za javne nabavke i SKGO.

Cilj Projekta je unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou kroz promovisanje dobre prakse uvođenjem budžetskih portala za praćenje pripreme i izvršenje budžeta. Budžetski portal je specifičan instrument – informacioni sistem za elektronsko izveštavanje o lokalnim budžetima i finansijskom poslovanju, osmišljen i inicijalno primenjen testiranjem kod 10 pilot lokalnih samouprava koje su bile korisnice podrške u prethodnoj fazi u periodu 2016-2018. godine.

Budžetski portal može biti uspostavljen kao interna platforma namenjena korišćenju od strane skupštine/odbornika (ali i drugih organa lokalne samouprave) ili kao javna platforma namenjena informisanju opšte javnosti o budžetskim i finansijskim procesima lokalne samouprave.

U okviru ovog poziva biće podržano ukupno 20 lokalnih samouprava.

SKGO će u periodu od decembra 2019. do septembra 2021. godine pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama za uspostavljanje budžetskog portala kroz:
• početne analize sistema za pripremu i izvršenje budžeta u korisničkim lokalnim samoupravama
• prilagođavanje softverskog rešenja za budžetski portal uz nabavku i isporuku prateće računarske opreme i instaliranje softvera
• obuku za korisnike i administratore budžetskog portala i podršku za početnu upotrebu i održavanje sistema, kao i pripremu pojedinačnih pregleda o opštem finansijskom upravljanju u korisničkim lokalnim samoupravama i o doprinosu budžetskog portala.

Priliku da učestvuju na objavljenom pozivu imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine, izuzev 10 pilot lokalnih samouprava koje su dobile podršku tokom prethodnog perioda, a kojima će i kroz ovu fazu Projekta biti pružena neophodna podrška za unapređenje korišćenja budžetskog portala.

Rok za podnošenje prijava je od 01. do 21. novembra 2019. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Bojana Gašić Praštalo, menadžerka projekta “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“ (011/7357-940, bojana.prastalo@skgo.org).

Detaljnije