Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

Konkursi

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo na osnovu zahteva koji podnosi Upravi za agrarna plaćanja.

Uz zahtev podnosi se:
1) kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

2) obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u ______godini dat u Prilogu 1 – Obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe data u Prilogu 2 – Izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

• Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za proizvodnju konzumne ribe za _____ godinu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Detaljnije