Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u APV u 2019. godini

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće naučnoistraživačke projekte nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Cilj ovog konkursa jeste naučnoistraživački razvoj i afirmacija naučnih zajednica na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Za ove namene, finansijskim planom Sekretarijata planirano je da se izdvoji ukupno 5.000.000,00 dinara, pri čemu je maksimalan iznos po projektu ‒ 400.000,00 dinara.

2.
Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3.
Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do 07. juna 2019. godine.

4.
Prijave za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini mogu podneti akreditovane naučnoistraživačke organizacije sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na kojima se izvode akademski studijski programi, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, uz saglasnost nastavno-naučnog veća i potvrdom Nacionalnog saveta za određenu nacionalnu manjinu – nacionalnu zajednicu.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Za učešće na javnom konkursu za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini”, na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
dr Klara Toth-Glemba, savetnik
broj telefona: 021/487-4564
imejl: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

Detaljnije