5 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Konkursi

human rightsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA – 5 KONKURSA

 

JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

 

KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udrženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 15. februara 2016. godine.

 

JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 17. februara 2016. godine.